کاریکاتور/ سال ۱۴۰۰ آغاز پایان کرونا!

کاریکاتور روز, کاریکاتور مفهومی

کاریکاتور/ سال ۱۴۰۰ آغاز پایان کرونا!

کاریکاتور روز, کاریکاتور مفهومی

واکسن کرونا

کاریکاتور روز, کاریکاتور مفهومی

کاریکاتور سال گاو

کاریکاتور روز, کاریکاتور مفهومی

واکسیناسیون کرونا

کاریکاتور روز, کاریکاتور مفهومی

هالند و امباپه رو ول کنید، کریم بنزما رو ببینید!

کاریکاتور روز, کاریکاتور مفهومی

باب راس هم از کرونا عاصی شد!

کاریکاتور روز, کاریکاتور مفهومی

بازار سیاه واکسن

کاریکاتور روز, کاریکاتور مفهومی

واکسن برای برای فقرا و ثروتمندان

کاریکاتور روز, کاریکاتور مفهومی

بایدن قوانین مهاجرت را تغییر می دهد

تبلیغات آنلاین،رشد درآمد,هزینه تبلیغات
کاریکاتور روز, کاریکاتور مفهومی

ببینید وقتی گاو و کرونا به هم می‌رسن!

دیدگاهتان را بنویسید